รับสำรวจนักเรียนและรับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

25-12-2023 214

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
เรื่อง การรับสำรวจนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗