ติดต่อโรงเรียน


โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6
ที่อยู่ : 2222 ราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000