การรับสมัคร/รับสำรวจเด็ก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 และอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

30-12-2022 979

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัคร/รับสำรวจเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ (รับสำรวจเด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2559)​ ตามเขตพื้นที่บริการ

และ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา​ 2566​ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่