การรับสมัคร/รับสำรวจเด็ก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 และอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565

04-01-2022 1503

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัคร/รับสำรวจเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ (รับสำรวจเด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2558)​ ตามเขตพื้นที่บริการ

และ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา​ 2565​ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่