แจ้งกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบออนไลน์

31-10-2021 1012

       โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เช่นเดิม

        จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป