เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

07-09-2021 1178

 แจ้ง เลื่อนการเปิดเรียน

จาก วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและจากประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช