ขยายเวลาเปิดเรียน เป็น 29 ก.ค. 64

08-07-2021 1009

ขยายเวลาเปิดเรียน

มติจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากเดิมวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ขยายเวลาเปิดเรียน เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564

และนักเรียนยังเรียน On line และ  On hand จนถึงวันเปิดเรียน