เลื่อนการเปิดเรียน เป็นวันที่ 28 มิ.ย.64

10-06-2021 991

     โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เลื่อนเปิดเรียน จากเดิม วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็น วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ยังไม่คลี่คลาย
     สำหรับการเรียน  ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์จนกว่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติ