สมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567

20-02-2024 282


      รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
**นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่สมัครไดัที่ครูประจำชั้น
**นักเรียนโรงเรียนอื่นสมัครได้ที่ห้องธุรการ (จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ)

ตารางเรียน⏬⏬