รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลร่วมกับกระบวนการสอนโพลยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

23-08-2019 1231

เจ้าของผลงาน : นางสาวนุชนาถ ชินบดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

รายละเอียด  คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Bar-model1.pdf