รับสมัครนักรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

02-01-2019 406

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

สมัครได้ที่ห้องสำนักงานธุรการ ในวัน และเวลาราชการ

สอบถามโทร : 075-313460