กำหนดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

30-05-2018 399

    ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 31  พฤษภาคม  2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น. เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกด้วย

   ในการนี้ทางโรงเรียน เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ท่านผู้ปกครอง ชุมชน และท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามเวลาข้างต้น