ประกาศหยุดเรียน 1 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสภาวะฝนตกหนัก

30-11-2017 262

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงหยุดการเรียนการสอน 1 วัน และหากมีสภาวะการณ์ใดเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปทางเว็บไซต์โรงเรียน