ที่ตั้ง ขนาด สภาพแวดล้อม

ที่ตั้งและอาณาเขต       

        โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด  2  ไร่ 3 งาน 

ทิศเหนือจด                  ที่ดินของบวรรัตนรักษ์ 

ทิศใต้จด                      วัดใหญ่ 

ทิศตะวันออกจด          ถนนราชดำเนิน 

ทิศตะวันตก                ถนนป่าโล่ง


สภาพชุมชน


        โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดใหญ่  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บริการชุมชนดังต่อไปนี้ 

1. ชุมชนมะขามชุม 

2. ชุมชนป่าโล่ง 

3. ชุมชนหลังวัดชะเมา 

4.ชุมชนหลังวัดแจ้ง 

5. ข้าราชการทหารกองทัพภาคที่  4  บางส่วน 

บุคคลในชุมชนส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ประกอบการค้าขายเล็กน้อย