รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 เพิ่มเติม

12-03-2022 1030

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

         กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 

สมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ในเวลาราชการ

โทร 075-313460