ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565

17-02-2022 1196

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นอนุบาล1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

- กำหนดสอบ วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : การจัดห้องสอบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)