เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ 8 กันยายน 2564

21-08-2021 1057

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 8  กันยายน 2564 ตามมติของจังหวัดนครศรีธรรมราช