ขยายเวลาเปิดเรียน เป็น 12 ก.ค. 64

24-06-2021 1094

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ขยายเวลาเปิดเรียน

จากมติ ศบค.นครศรีธรรมราช
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เดิมเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ขยายเวลาเปิดเรียน เป็น วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564

   และนักเรียนยังเรียน On line จนถึงวันเปิดเรียน
   หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป