แบบขอความช่วยเหลือของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

15-06-2021 1043

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง

ผู้ปกครองท่านใดต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด สามารถเขียนตามแบบฟอร์มนี้ ส่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบขอความช่วยเหลือของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Help1.pdf