โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่


นักการ

นายบุญครัญ เจียรศิริ

นายเสรี แก้วเนิน