สายชั้นประถมศึกษาปีที่6
 

นายชาตรี วีเชียรสว่าง

หัวหน้าสายชั้นป.6

 

นางสาวเจตสริน ชูศรี

 

นางวรรณี  จำปีพันธ์

 

นางเพ็ชจรี เชิดชู

นางวัลยา ดาษนิกร

 

นางสาวปิยนันท์  อังกุรรัตน์