ขอเชิญร่วมชม เชียร์ การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

14-08-2019 307

ขอเชิญร่วมชม เชียร์ นักกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ในการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15- 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช