ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

30-01-2019 256

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เวลา 08.30 - 11.30 น.

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การซื้อขายสินค้าให้กับนักเรียน