ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

05-09-2018 255

   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561

  ภายในงานมีกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมด้วยกิจกรรมเกมส์ ร่วมตอบคำถามทางวิชาการ กาชาดโรงเรียน และการร้องเพลง การแสดงบนเวที และอีกมากมาย 

   เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารในสังกัด คณะครูในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ทุกท่านร่วมงาน

  โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน

   ขอขอบคุณ