กำหนดพิธีเปิดโครงการ "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ" โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

30-05-2018 358

     ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ" ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนในสายชั้นอนุบาลฝึกทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  สามารถช่วยเหลือตัวเองในการว่ายน้ำได้

    ทางโรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

    ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้