รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

19-12-2017 311

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ รายละเอียดตามแนบ