โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประกาศหยุดการเรียนการสอน 3 วัน (6-8 ธันวาคม 2560)

06-12-2017 249

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  ประกาศหยุดการเรียนการสอน 3 วัน  ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมในเขตเมืองและรอบนอก และจะเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สอบถามโทร 075-313460