ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

04-12-2021 263


โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ภายใต้การนำของดร.กณพ เกตุขาติ นายกเทศมนตรี​นครศรีธรรมราช และนายสมเชษฐ์ ชูสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดเตรียมสถานที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่และบุคลากรไว้รองรับการอพยพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าพักแล้วหลายครัวเรือน