พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

11-08-2021 390


วันนี้ 11สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายสมเชษฐ์ ชูสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน กล้าแสดงความกตัญญูกตเวที่ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ 
       ทรงพระเจริญ