กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

27-07-2021 361


    (วันนี้) ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ขนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ชนมพรรษาครบ ๖๙ พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนา
ประชาราษฎร พสกนิกรชาวไทยจึงร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณสถานที่ส่วนราชการ ประดับธงชาติไทย
ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมกับประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วสถานที่
ราชการ ระหว่างเตือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งตกแต่งซุ้มบริเวณสถานที่ส่วนราชการ และจัดสถานที่ลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสถานที่ส่วนราชการที่เหมาะสม โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

   ในการนี้ คณะผู้บริหาร  นำโดย นายสมเชษฐ์  ชูสง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพระพรดังกล่าว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ