พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมราชินี

03-06-2021 386


     วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  นายสมเชษฐ์ ชูสง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ พร้อมคณะครูหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
     จากนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม