พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

24-07-2020 1643


วันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งลงนามถวายพระพร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์