พิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19

03-07-2020 1917


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19

     วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11.00 น.   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ วิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

     โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19 ให้กับ คณะครู  นักเรียน  บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนอีกด้วย