กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

18-03-2019 2641


     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้มี นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 4,500 คน เข้าร่วมเดินอย่างพร้อมเพรียงกัน

     พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันทั้งคุณครูและนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนอีกด้วย