ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนิ่องในวันมาฆบูชา 2562

19-02-2019 3115


คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

ณ สนามหน้าเมือง ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

#อิ่มบุญ อิ่มใจ