กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

17-01-2019 1831


วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยคณะครูนำนักเรียนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณโรงเรียน วัดและชุมชน