ยินดีกับความสำเร็จ กับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงใบตอง วันลอยกระทง ประจำปี 2561

23-11-2018 1876


ยินดีกับความสำเร็จ กับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงใบตอง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 

โดยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดส่งทีมนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทีม เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง  โดยในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และฝึกซ้อมจากคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ทำให้ประสบความสำเร็จ คว้าชัยชนะอันดับ1 

ขอขอบคุณทุกฝ่าย ค่ะ