คณะครูและนักเรียน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

09-11-2018 1898


วันนี้  9 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 

ในการนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทณาบุญกันเป็นจำนวนมาก 

ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้บริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ