มอบรางวัลและเกียรติบัตร กิจกรรม "อ่านวันนี้..เขียนเมื่อวาน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

02-10-2018 1902


ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านในความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม "อ่านวันนี้..เขียนเมื่อวาน" กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561