มอบเกียรติบัตร กิจกรรม

05-03-2018 1993


วันนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "อ่านวันนี้ เขียนเมื่อวาน" ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนได้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง