ตลาดนัดโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

24-02-2018 1812


     เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

    โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ ผอ.โรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกิจกรรม

     ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยให้นักเรียนนำสินค้าต่างๆที่ตนเองมี หรือมีในท้องถิ่นมาขาย

     ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน